6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Blutrade” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde; Sözleşmenin ifası için hizmet alınması, erişim talebi (veri, lokasyon, sistem), yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda bildirimlerin yapılması, iç denetim, merkezi kontrol, inceleme ve soruşturma faaliyetleri, ar-ge faaliyetleri, satın alma talebi ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla;

Veri sahibi kişinin kimlik belgesi, kimlik belgesinin son geçerlilik tarihi, adı, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, imza, adres bilgileri, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası, çağrı merkezi kayıtları, hesap açılışı, işlem ve tutar bilgileri, talep bilgisi, IP adresi bilgileri, internet sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, finansal performans bilgileri, hesaba yapılan para transferleri, IBAN bilgisi, hesap geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, fotoğraf görüntüsü, adres belgesi, kimlik belgesi ön ve arka yüz fotoğrafı, müşteri selfie, kimlik tespitine yönelik hareketli yüz videosu

şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin müşteri ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, şirketin resmi web sitesinde yayımlanmış Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ilgili Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.