KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Blutrade” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, faaliyetlerimiz çerçevesinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık. Kripto varlık kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin işlemleriniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz farklılık gösterebilmektedir. Blutrade tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

A.Kripto Varlıklarla İlgili İşlemlere İlişkin Süreçlerde İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

1.Kimlik Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik türü, kimlik belgesinin son geçerlilik tarihi, isim, soy isim, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), imza

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası

· Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi
· Talep / Şikayetlerin Takibi
· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
· Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

b.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi

2.İletişim Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: Adres bilgileri, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası

· Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Talep / Şikayetlerin Takibi
· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
· Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

b.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi

3.Müşteri İşlem Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: Çağrı merkezi kayıtları, hesap açılışı, işlem ve tutar bilgileri, talep bilgisi

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası

· Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Talep / Şikayetlerin Takibi
· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
· Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

b.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi

4.İşlem Güvenliği Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: IP adresi bilgileri, internet sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, MAC adresi, cihaz bilgisi, GPS

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası

· Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

b.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi

5.Finansal Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: Finansal performans bilgileri, hesaba yapılan para transferleri, IBAN bilgisi, banka hesap numarası, kripto varlık bilgisi, hesap geçmişi bilgileri

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası

· Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

b.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi

6.Pazarlama Verisi

· İşlenen Kişisel Veriler: Çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, kullanım alışkanlıkları

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Açık Rıza

· Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
· Kişiselleştirilmiş Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· Hizmetlerimize İlişkin Deneyimlerin İyileştirilmesi, Optimize edilmesi ve Kişiselleştirilmesi

7.Görsel ve İşitsel Kayıtlar

· İşlenen Kişisel Veriler: Fotoğraf görüntüsü, kimlik belgesi ön ve arka yüz fotoğrafı, müşteri selfie, kimlik tespitine yönelik hareketli yüz videosu

· Hukuki Sebepler ve amaçları:

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası & Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
· Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· Sahteciliğin ve Dolandırıcılığın Önlenmesi
· Kimliğin Belirlenmesi ve Doğrulanması

b.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kripto varlıklarla ilgili işlenen kişisel verileriniz, uygulamamızda ve internet sitemizde bulunan giriş formu, kullanıcı sözleşmesi ile uygulama içi entegre programlar, e-posta, çerezler ve bilişim sistemleri, çağrı merkezimiz, kimlik görüntünüz, video kaydınız ve beyan ettiğiniz sözlü ve yazılı belgeler aracılığıyla toplanmaktadır.

C.Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Yukarıda belirtilen kripto varlıklarla ilgili işlemlerinize ilişkin işlenen kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sahtecilik ve dolandırıcılığın önlenmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara; Kripto varlıklar ile ilgili işlemlerinize ilişkin işlenen kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şirket içi bilgi ve iş yönetiminin sağlanması amaçlarıyla açık rızanıza dayalı olarak yurtdışındaki bulut hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir.

D.Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

E.Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

· Islak imzalı dilekçeniz ve kimlik fotokopisi ile resmi adresimize kargo yoluyla,
· Mobil uygulamamız üzerinde yer alan Destek butonu üzerinden,
· Her türlü soru ve şikayetleri ile isteklerinizi aldığımız support@ortakapp.com ya da destek@ortakapp.com iletişim adresimize,
· Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile KEP adresimize,
· www.ortakapp.com resmi internet adresimizde bulunan Destek bölümünden,
· Yine resmi internet adresimizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi (Başvuru Sahibi)’nin başvurusunda isim, soyisim, açıklama, kağıt ortamında ise imza, T.C. kimlik numarası, başvuru tarihi (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

F.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu, Mobil uygulama üzerinden bildirim, kayıtlı cep telefonunuza SMS gibi usullerinden biri ile gönderilir.